ویزیت

بدون شک، ویزیت قلب تپنده هر شرکت پخش می باشد. وضع قوانین مختلف از جمله هدف گذاری، مسیربندی، زمانبندی، تعیین اعتبار و نیز تعیین نحوه ویزیت مشتریان نقش مهمی در بهبود ویزیت دارد. در سیستم پایا، می توان تمامی این قوانین را یک بار و به صورت هوشمند تعیین کرده و از اعمال آنها مطمئن شد. از سوی دیگر، کنترل ویزیت یکی از پیچیده ترین وظایف مدیران پخش می باشد. سیستم پایا امکان کنترل دقیق ویزیت را در سطوح مختلف، از بالاترین سطح تا جزئی ترین سطح، فراهم می سازد. شبیه ساز ویزیت، امکان مرور عملکرد هر فروشنده را در هر زمان بر روی نقشه مهیا می کند. رویکرد کلی در بخش ویزیت سیستم پایا، وضع قوانین و کنترل ها یک بار (قبل از انجام عملیات ویزیت) و کمینه کردن نیاز به اپراتور و کنترل در زمان انجام عملیات می باشد.

 

محاسبه و اعمال اتوماتیک اعتبار برای مشتری ، فروشنده و مامور وصول

هدف گذاری هوشمند و مبتنی بر پتانسیل منطقه به ازای کالا و مشتری

کنترل دقیق عملکرد فروشنده با معیار های مشخص و موثر

اعمال نظم در کلیه رویه ها و بهینه کردن زمانی فرآیندها

تاثیر گذاری هماهنگ هدف گذاری بر کل سیستم

ردیابی و کنترل لحظه ای عملکرد فروشنده

حداقل کردن نیاز به نیروهای ستادی

ویزیت