CRM چیست؟ نرم افزاری برای مدیریت داده های مشتری

CRM چیست؟ نرم افزاری برای مدیریت داده های مشتری

در این مقاله از ویرا روش پایا توسعه دهنده بهترین نرم افزار پخش مویرگی همراه باشید تا بدانید مدیریت ارتباط با مشتری یا سیستم CRM چیست و چه کاربردهایی در سازمان ها دارد. نرم افزار CRM چیست مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM نرم افزاری است برای استفاده از داده