CRM چیست؟ نرم افزاری برای مدیریت داده های مشتری

CRM چیست؟ نرم افزاری برای مدیریت داده های مشتری

در این مقاله از ویرا روش پایا توسعه دهنده بهترین نرم افزار پخش مویرگی همراه باشید تا بدانید مدیریت ارتباط با مشتری یا سیستم CRM چیست و چه کاربردهایی در سازمان ها دارد. نرم افزار CRM چیست مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM نرم افزاری است برای استفاده از داده

مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از نرم افزار پخش مویرگی پایا

مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از نرم افزار پخش مویرگی پایا

مدیریت ارتباط با مشتری یکی از مهم ترین فرآیندها در هر سازمان و شرکتی می باشد و چنانچه به خوبی مدیریت شود تاثیر بسزایی در عملکرد کسب و کارها خواهد داشت نرم افزار پخش مویرگی پایا بخش زیادی از ماژول های مربوط به این فرآیند را دربر میگیرد، در ادامه