انبارداری و توزیع

یکی از مهمترین و در عین حال پرهزینه ترین بخشهای شرکت پخش، انبار و توزیع می باشد. سیستم پایا با امکان کنترل موجودی انبار بر اساس تاریخ تولید محصولات، باعث جلوگیری از منقضی شدن محصولات می شود. همچنین با تعیین نظم توزیع و اعمال کنترل های مختلف از جمله بهره وری وزنی و حجمی ماشین های توزیع، نقش مهمی در بهینه کردن توزیع و کمینه کردن هزینه های آن ایفا می نماید.

 

مدیریت موجودی کالاها با تاریخ تولید و قیمت های متفاوت

کنترل عملکرد موزعین و ماشین های توزیع

شبیه سازی چینش فاکتور در خودرو

مدیریت زمانبندی و نظم توزیع

محاسبه آنی قیمت تمام شده

اعمال اتوماتیک FIFO

انبارداری و توزیع