حقوق و دستمزد

اکثر شرکت های پخش، از یک نرم افزار جداگانه جهت انجام امور حقوق و دستمزد خود استفاده می کنند، که ورود اطلاعات تکراری و گاها مغایر در هر یک از این سیستم ها، باعث ایجاد یک ساختار جزیره ای پیچیده و ناهماهنگ می شود. سیستم پایا با طراحی سیستم حقوق و دستمزد یکپارچه، در صدد رفع این مشکل برآمده است. با استفاده از این نرم افزار می توان ساختار سازمانی شرکت را پیاده سازی نموده و دستورالعمل های پرداخت حقوق را برای طبقه های مختلف شغلی به راحتی تعریف نمود. در این بخش به راحتی می توان، فیش های مختلف را برای هر شخص و برای دوره های مختلف تعریف نمود و در کمترین زمان، حقوق و دستمزد پرسنل را محاسبه نمود.

 

سهولت در تعریف انواع آیتم های پرداختی یا کسوراتی برای دوره های مختلف و تعیین فرمول های پیچیده برای محاسبه آنها

یکپارچگی با سیستم پخش و بهره گیری از خروجی بخش های مختلف از جمله پورسانت در محاسبه حقوق پرسنل

محاسبه اتوماتیک و دقیق مالیات (با درنظر گرفتن سقف معافیت مالیاتی) و حق بیمه

حقوق و دستمزد