حسابداری خرید و فروش

تسویه به موقع و دقیق فاکتورهای مشتریان از یک سو و تسویه منعطف فاکتورهای خرید از تامین کنندگان از سوی دیگر، از ملزومات هر شرکت پخش می باشد. برای این امر، سیستم پایا با ارائه گزارشات مانده حساب مشتریان و تامین کنندگان در سطوح مختلف، امکان بررسی و کنترل وضعیت موجود را در کمترین زمان ممکن فراهم می آورد. همچنین عدم تسویه به موقع فاکتورها توسط مشتریان و یا برگشت چک های آنها به صورت خودبخود کنترل هایی (قابل تنظیم توسط مدیر سیستم) را برای خریدهای آینده مشتری فراهم می آورد.

 

  • ارتباط مستقیم با خزانه داری
  • تسویه موردی و دوره ای خرید
  • کنترل تسویه فاکتورها با صرف کمترین زمان ممکن
  • ثبت و کنترل بارنامه و سایر هزینه های خرید و فروش
  • مدیریت فاکتورهای رسیدی و معوق به صورت اتوماتیک
  • ارائه گزارشات تحلیلی مناسب از مانده بدهکاران و بستانکاران در سطوح مختلف سازمان
حسابداری خرید و فروش