ویزیت

ویزیت بدون شک، ویزیت قلب تپنده هر شرکت پخش می باشد. وضع قوانین مختلف از جمله هدف گذاری، مسیربندی، زمانبندی، تعیین اعتبار و نیز تعیین نحوه ویزیت مشتریان نقش مهمی در بهبود ویزیت دارد. در سیستم پایا، می توان تمامی این قوانین را یک بار و به صورت هوشمند تعیین

ویزیت تبلت

ویزیت تبلت امروزه نقش برنامه های ویزیت و فروش قابل نصب بر روی موبایل فروشنده در شرکت های پخش، غیرقابل انکار می باشد. با استفاده از برنامه ویزیت ویزیت تبلت، فروشنده اطلاعات دقیق و موثق را در قالب کاتالوگ محصولات به مشتری ارائه می دهد، سفارش مشتری در لحظه ثبت

انبارداری و توزیع

انبارداری و توزیع یکی از مهمترین و در عین حال پرهزینه ترین بخشهای شرکت پخش، انبار و توزیع می باشد. سیستم پایا با امکان کنترل موجودی انبار بر اساس تاریخ تولید محصولات، باعث جلوگیری از منقضی شدن محصولات می شود. همچنین با تعیین نظم توزیع و اعمال کنترل های مختلف

توزیع تبلت

توزیع تبلت ورود اطلاعات تسویه توسط راننده یا مامور وصول، می تواند باعث افزایش دقت ورود اطلاعات و در عین حال جلوگیری از ثبت های تکراری شود . سیستم پایا با بهره گیری از برنامه توزیع تبلت خود به راننده (مامور وصول) این امکان را می دهد که کلیه امور

حسابداری خرید و فروش

حسابداری خرید و فروش تسویه به موقع و دقیق فاکتورهای مشتریان از یک سو و تسویه منعطف فاکتورهای خرید از تامین کنندگان از سوی دیگر، از ملزومات هر شرکت پخش می باشد. برای این امر، سیستم پایا با ارائه گزارشات مانده حساب مشتریان و تامین کنندگان در سطوح مختلف، امکان

مالی

مالی مهمترین بخش از اطلاعات یک سازمان برای مدیران و سهامداران، اطلاعات مالی آن سازمان است که در واقع نمایانگر یک دید کلان از عملکرد همه اجزاء سیستم است. تصمیم گیری های کلان و ارتباط با نهادهای خارج سازمان مانند سازمان های مالیاتی و بیمه ای و بانک ها بر